Omega

Spoljna i unutrašnja ugradnja
Stepenište pravo ili sa krivinama
Sklapa se - najuža platforma na tržištu!


Mobilnost

Dizajn i komfort

Čuvanje prostora

Visoki kvalitet

 

OMEGA Platforma omogućava korisnicima invalidskih kolica ili slabo pokretnim osobama da samostalno savladaju problem penjanja uz ili niz stepenice.

Prevoz na električni pogon je ravnomeran, bez trzaja.

Zahvaljujući estetskom i korisniku prilagodjenom dizajnu, ova platforma lift se uklapa u svako okruženje i poboljšava vašu nezavisnost i kvalitet života.

Može se koristiti u javnim ali i privatnim objektima.

Ugradjuje se unutar objekta ili napolju.

Stepenice mogu biti ravne ili sa krivinama, strme (do 60°), dugačke...

Ima mogućnost medju-zaustavljanja odnosno medju-stanica.

Otpornost platforme za spoljnu ugradnju je zagarantovana toplom galvanizacijom čitavog uredjaja. Električne komponente su otporne na vlagu.

Može se izraditi od nerdjajućeg čelika.

Postoji mogućnost postavljanja medjustanica odnosno zaustavljanja po spratovima.

Postoji u varijantama samo platforma, platforma sa sklapajućim sedištem i samo sedište.

Ekstremna ušteda prostora zbog tanke konstrukcije.

Kada je sklopljena, OMEGA platforma je najuža platforma na tržištu - samo 30 cm!

Može se sklopiti čak iako je verzija koja ima i platform i sediste!

Uklapa se u svako okruženje.

Opciono se može praviti u razlicitim veličinama i bojama.

Tihi rad - buka je ispod 60 dB.

Uskladjena sa najvišim bezbednosnim standardima i standardima kvaliteta - CE i TUV sertifikati.

Izradjuje se u različitim veličinama i bojama ili inoksu.

Građevinski radovi i dozvole nisu potrebni.

Projekat i tehnički pregled (sertifikovanje) obezbedjeni.

 

Nosivost do 225 kg, opciono do 300 kg.

Brzina kretanja do 0,15 m/s.

Pozivne stanice: postavljaju se na početku, sredini i kraju platforme.

Standardne dimenzije platoa platforme: 700x750, 750x850, 800x900 ili 800x1000 mm; Opciono, dimenzija može biti uradjena u meri po zahtevu.

Prilaz platformi (ulazno-izlazne rampe): napred i nazad tj dvostran, opciono trostran (bočni prilaz).

Ulazno-izlazne zaštitne rampe (pomične stranice): napred i pozadi 200 mm zbog sigurnosti od ispadanja sa platforme.

Pogonska jedinica: standardna 230V-0,75 kW, Opciono motori mogu biti jači.

Automatski stop: pri nailasku na prepreku (ne može da povredi druge osobe koje se kreću stepenicama).

Upravljanje platformom: može da upravlja osoba koja je na platformi kao i osoba koja se kreće pored platforme, kao pratilac ili zaduženo lice

 

Neka naše iskustvo bude vaša prednost!

 

KATALOG

VIDEO javni prostor

VIDEO privatni prostor